15. 08. 2022

MH SR zapája verejnosť do aktualizácie energeticko-klimatického plánu

MH SR pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu 2021 – 2030. Verejnosť môže zasielať podnety.

Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s nariadením EÚ 2018/1999 pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030, ktorý je strategickým dokumentom v oblasti energetiky a klímy.

Verejnosť sa môže do tohto procesu zapojiť formou zaslania podnetov, ktoré napomôžu pri úprave súčasných politík a opatrení a nastavení nových.

Ministerstvo hospodárstva SR týmto vyzýva zainteresované subjekty k zaslaniu svojich podnetov na emailovú adresu necp2023@mhsr.sk v termíne do 30. septembra 2022.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk