29. 11. 2022

MH SR zrušilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 28.11.2022 informáciu o zrušení výzvy na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

 Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo informáciu o zrušení výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice s kódom 01I02-26-V02.

Dôvodom zrušenia predmetnej výzvy je aktuálna nemožnosť poskytnutia finančných prostriedkov alokovaných pre projekty zamerané na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice (projekty typu B podľa výzvy) kvôli pretrvávajúcemu procesu aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) a súvisiacich záväzných dokumentov, ktorým je dotknutý aj Komponent 1 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra a príslušná Investícia 2 - Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – bioplynové stanice.

MH SR zároveň informuje žiadateľov, že v najbližších dňoch zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice, v rámci ktorej budú oprávnenými projektami projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc (projekty typu A podľa pôvodnej výzvy) s nezmenenou alokáciou pre tento typ projektov vo výške 10 mil. EUR.

Vyhlásenie výzvy, ktorá bude zahŕňať aj podporu projektov zameraných na transformáciu existujúcich bioplynových staníc na biometánové stanice (projekty typu B podľa pôvodnej výzvy) je podmienené schválením navrhovanej aktualizácie POO a súvisiacich záväzných dokumentov vo vzťahu k Investícii 2 Komponentu 1 POO zo strany Európskej komisie.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk