12. 12. 2017

Mimoriadna udalosť v Rakúsku neovplyvní dodávky plynu na Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s prevádzkovateľom prepravnej siete spoločnosťou Eustream monitoruje situáciu súvisiacu s dnešnou mimoriadnou udalosťou v Rakúsku. Komunikuje aj s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území SR (SPP-distribúcia), ako aj s prevádzkovateľmi zásobníkov plynu.

Mimoriadna udalosť v Rakúsku nemá vplyv na dodávky plynu pre odberateľov plynu na Slovensku.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk