20. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstva otvára verejnú diskusiu k vysokým cenám elektriny, plynu a tepla

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti kompenzuje vysoké náklady cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti, ako aj ceny elektriny a plynu pre ďalších odberateľov, či už priamo cez dodávateľov elektriny a plynu alebo formou dotácií na základe Dočasného rámca pre štátnu pomoc. Aj v nadväznosti na zasadanie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti k cenám elektriny, plynu a tepla a riešeniu problémov medzi dodávateľmi a odberateľmi považuje MH SR  za potrebné otvoriť širokú diskusiu o určovaní cien elektriny, plynu a tepla pre rok 2024 ako aj o možných nástrojoch na ich kompenzáciu.

Ide predovšetkým o  otvorenie verejnej diskusie o vhodnom nastavení regulácie cien pre domácnosti v oblasti plynárenstva, elektroenergetiky a tepelnej energetiky a nastavenie mechanizmov pre obmedzenie nárastu cien plynu, elektriny a tepla pre regulované ako aj komerčné subjekty tak, aby dostatočne pokrývala riziko prudkých výkyvov cien a ohrozenia ekonomiky a životnej úrovne obyvateľov a zároveň predstavovala čo najnižšie riziko budúcich výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Diskusia tiež nadväzuje na začínajúce debaty o novej podobe dizajnu trhu s elektrinou, ktorý je v súčasnosti predmetom diskusie na úrovni EÚ, najbližšie na neformálnom rokovaní Rady ministrov pre energetiku, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. a 28. februára vo Švédsku.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie Vašich podnetov, námetov, resp. návrhov pre riešenie predmetnej problematiky v termíne do 24. marca 2023 na adresu regulacia.verejnadiskusia@mhsr.sk

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk