27. 09. 2017

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe s ďalšou bankou

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, ktorá sa tak pridala k ďalším bankám, s ktorými MH SR uzatvorilo zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe v rokoch 2016 a 2017. Ide o ďalšie rozšírenie možností prístupu žiadateľov a prijímateľov k úverom a k zdrojom alokovaným v rámci OP VaI v gescii MH SR.

Aktuálny zoznam bánk, s ktorými má MH SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe, nájdete TU.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk