05. 11. 2021

Mladý tvorca 2021 v online verzii

Pozývame vás na sledovanie  moderovaného 28. ročníka výstavy Mladý tvorca 2021 tentokrát v online verzii, ale s bohatším programom. 

Prvý deň (9. 11.) bude určený žiakom ZŠ, ktorí sa môžu inšpirovať o svojom ďalšom štúdiu  prostredníctvom videoprezentácií stredných odborných škôl. Pre riaditeľov bude určená streda (10. 11.), kde sa v panelovej diskusii dozviete najnovšie informácie o potrebách vzdelávania a kompetenciách v 21. storočí. Tretí deň (11. 11.) bude venovaný hlavne  stredoškolákom, kde uvidia príklady inovatívneho učenia.  

Celé podujatie si budete môcť pozrieť na https://video.nti.sk/mt do konca decembra 2021. 

 

Technická informácia: 

Na sledovanie nie je nutné inštalovať žiadne programové vybavenie, na bežnom počítači/tablete/mobile Vám postačuje moderný internetový prehliadač (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Android browser a podobne). V čase spustenia vysielania na danom odkaze pribudne aj možnosť písania otázok (chat), čím bude možné textovo interagovať medzi divákmi, moderátorom prípadne panelistami.

 

MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk