19. 10. 2021

Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi

Pozývame vás na online workshop na tému Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi, ktorý sa uskutoční 21. októbra 2021. Hovoriť sa bude o tom, ako sa uplatňujú európske nariadenia o ekodizajne a energetických štítkoch svetelných zdrojov, ktoré sa zmenili od 1. septembra 2021. 

Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, ktorých integrálnou súčasťou sú svetelné zdroje. Workshop je určený pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu vyrábaných svietidiel. 

Počas podujatia odznejú aktuálne informácie o legislatívnych požiadavkách na ekodizajn a štítkovanie svetelných zdrojov. Samostatný príspevok bude venovaný vysvetleniu rozdielov medzi svetelným zdrojom a integrovaným výrobkom. K dispozícii bude aj ukážka práce s databázou výrobkov EPREL. V rámci diskusie si budú môcť účastníci vymeniť praktické skúsenosti so zavádzaním nových štítkov pre svetelné zdroje. 

Workshop, ktorý sa koná v rámci medzinárodnej konferencie Svetlo, organizuje Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť dodávateľom pri prechode na štítky s novou stupnicou tried energetickej účinnosti od A po G.  

https://www.siea.sk/pozvanky/nove-energeticke-stitky-pre-svetelne-zdroje-v-praxi/

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk