08. 04. 2021

O zaradenie medzi projekty IPCEI v oblasti mikroelektroniky sa bude uchádzať päť slovenských projektov

O zaradenie medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky  sa bude uchádzať päť slovenských projektov, ktoré podľa výsledkov posudzovania v rámci národného výberu splnili náročné kritériá. Konečné rozhodnutie vydá Európska komisia. Do tohtoročnej výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou bolo prihlásených celkom 9 žiadostí.

Výzvy IPCEI dávajú jedinečnú príležitosť spojiť verejné a súkromné zdroje pri realizácii rozsiahlych medzinárodných projektov. „Pozitívne odporúčanie pre 5 projektov z celkového počtu 9 predložených žiadostí je dôkazom kvalitnej prípravy a ambicióznych cieľov slovenských firiem. Ukázalo sa, že aj v tak špecifickom odbore, akým je mikroelektronika, slovenské firmy dokážu pripraviť riešenia svetového významu. Navyše viaceré  z týchto projektov znamenajú návrat špičkových expertov zo zahraničia späť na Slovensko. Podieľajú sa na nich uznávaní špecialisti ako napríklad Richard Ižák a Radoslav Danilák,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš, ktorý viedol hodnotiacu komisiu v rámci národného výberu.  

Zoznam všetkých predložených projektov do výzvy IPCEI v oblasti mikroelektroniky je zverejnený na stránke www.siea.sk. Projektové zámery posudzovali odborníci so skúsenosťami v oblasti priemyselných technológií, vedy, výskumu a inovácií na úrovni akademického, či aplikovaného výskumu.  Zámery predložené v rámci národnej výzvy na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do IPCEI v oblasti mikroelektroniky boli spravidla na veľmi dobrej úrovni, najmä pri popise aspektov týkajúcich sa výskumu a vývoja. V porovnaní s posudzovanými projektami z oblasti vodíkových technológií boli finančne menej náročné. 

Cieľom IPCEI v mikroelektronike je zvýšiť bezpečnosť a udržateľnosť mikroelektronických komponentov v Európe podporou integrácie a výroby riešení v oblastiach, v ktorých je Európa významne  závislá na dovoze. Projektové zámery, ktoré splnili IPCEI kritériá, postupujú na pred-notifikáciu Európskej komisii. Zámery, ktoré komisia nevyberie, sa môžu stať súčasťou IPCEI prostredníctvom statusu nepriameho partnera v iných schválených projektoch, alebo sa môžu uchádzať o financovanie z iných zdrojov, napríklad v rámci dopytovo-orientovaných výziev plánovaných v novom programovacom období.

Výzvu IPCEI vyhlásilo Slovensko 26. 2. 2021 a firmy sa do nej mohli zapojiť do 23. 3. 2021. Všetky dôležité informácie o výzve IPCEI v oblasti mikroelektroniky nájdete na stránke www.siea.sk v časti Inovácie.  

https://www.siea.sk/o-zaradenie-medzi-projekty-ipcei-v-oblasti-mikroelektroniky-sa-bude-uchadzat-5-slovenskych-projektov/https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2021/

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk