13. 05. 2022

Online workshop k parametrom výzvy na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 12. mája 2022 zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výzva je súčasťou Investície 1 - Výstavba nových zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – v rámci Komponentu 1 Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom „Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra“.
 
Hlavným cieľom online workshopu, ktorý sa bude konať 18. mája 2022 v čase od o 10:30 do 11:30 bude predstaviť základné technické parametre výzvy. Online stretnutie organizuje rezort hospodárstva a uskutoční sa na platforme Microsoft Teams. Záujemcovia o účasť na workshope sa môžu registrovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu plan.obnovy.energetika@mhsr.sk do 12:00 utorka 17. mája 2022. Kapacita je z technických dôvodov obmedzená na počet 100 účastníkov.
 
Predmetom workshopu bude okrem prezentácie jednotlivých aspektov výzvy tiež diskusia s odbornou verejnosťou vo forme otázok a odpovedí.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk