21. 05. 2019

Podnikatelia z regiónov môžu od 23. mája 2019 požiadať o kreatívne vouchere

Po podnikateľoch z Bratislavského samosprávneho kraja môžu o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov požiadať aj podnikatelia z ostatných regiónov. Registrovať žiadosti v rámci zverejnenej výzvy môžu od 23. 5. 2019 do 30. 6. 2019.

Vouchere, ktoré pokrývajú 50 % nákladov na služby kreatívneho priemyslu, sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 € pre architektúru, pre ostatné odvetvia je maximum po 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) im bude voucher spätne preplatený.

„V rámci tejto výzvy môžu podnikatelia z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja využiť 540 kreatívnych voucherov v celkovej hodnote 3 000 000 €. Pri rozdeľovaní sumy sme zohľadnili aj doterajší záujem o podporu. Na odvetvie reklama a marketing je vyčlenených 1 050 000 €, na dizajn 750 000 € a po 600 000 € je na architektúru a IKT programovanie," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Podmienky výzvy sú zverejnené na stránke  www.vytvor.me od 21.5.2019. On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 23.5. 2019 do 30. 6. 2019 v čase od 12.00 h do 20.00 h. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

„Na podanie žiadostí sa mohli záujemcovia pripravovať vopred. Ako sme avizovali, podmienky sú rovnaké, ako pri aktuálne prebiehajúcej výzve určenej pre podnikateľov z BSK," uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 30. 9. 2019. Projekty musia byť ukončené najneskôr do 15. 11.2019. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchere využívať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach.

V galérii oprávnených realizátorov kreatívnych služieb je zaregistrovaných 580 subjektov. Ich služby už využilo alebo aktuálne využíva viac ako 200 podnikateľov, ktorí realizujú projekty s termínom ukončenia do konca júna 2019. V aktuálnej výzve určenej pre firmy v BSK je momentálne registrovaných viac ako ďalších 100 žiadostí, k dispozícii je ešte polovica z vyčlenenej sumy 1,5 milióna €.

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci národného projektu budú počas jeho trvania vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 slovenských podnikov.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk