13. 05. 2022

Podpora až do výšky 9600 EUR na procesný audit

Podnikatelia, zlepšite interné procesy vo vašej firme. Získajte voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. 

Slovak Business Agency cez projekt Národné podnikateľské centrum spustila pre etablované firmy novú službu – Procesný audit.  Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, poukázať na ich príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme.

ČO SLUŽBA PONÚKA

Možnosť získať voucher na procesný audit spoločnosti. Audit zrealizuje konzultačná firma vybraná v transparentom výberovom konaní a v oblasti, ktorú si firma zvolí. Po splnení potrebných krokov budú náklady na vykonanie auditu firmám uhradené. Poukážku nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. Vybrať si môžete z týchto oblastí:

 • PROCESY (Tok činností vo firme, kapacita a kvalita výrobných zariadení, ľudskej práce a pracovného prostredia)
 • MARKETING (Stratégie, zákaznícke kanály, úroveň marketingovej výkonnosti)
 • IT (Kybernetická bezpečnosti, softvérová vybavenosť a úroveň digitalizácie)
 • OBCHODNÉ VZŤAHY (Cenotvorba, audit predajní, kontrola právnej ochrany v oblasti GDPR)
 • INÉ (Podľa špecifickej potreby, okrem finančného a účtovného auditu)

AKO SA PRIHLÁSIŤ

 • Cez zverejnenú výzvu sa zaregistrujte na www.NPC.sk (ak ste už zaregistrovaní, prihláste sa)
 • Vyplňte žiadosť, povinnú prílohu a odošlite
 • Počkajte na výberovú komisiu

Zverejnené výzvy:

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji

Pre firmy so sídlom v inom kraji  

 

SLUŽBA JE URČENÁ PRE FIRMY

 • so sídlom v Slovenskej republike
 • ktorá je etablovaná na trhu a podniká viac ako 3 roky
 • má rozvinuté interné procesy

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Trvanie auditu: max. 6 mesiacov
 • Celková výška poukážky: max. 9 600 €
 • Kto môže vykonávať audit: podnikateľský subjekt, ktorý má oprávnenie na vykonávanie konzultačno - poradenskej činnosti v danej oblasti
 • Ako často bude zasadať komisia: predpoklad 1x za mesiac alebo podľa potreby

Chcem podať žiadosť a mám sídlo firmy v Bratislavskom kraji

Chcem podať žiadosť a mám sídlo firmy v inom kraji

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk