10. 08. 2018

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 23. augusta 2018

Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené vo štvrtok  23. augusta 2018 o 15:00. Na inštalácie slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch  mimo Bratislavského samosprávneho kraja bude k dispozícii 1,5 milióna €.

V predposlednom kole, ktoré bolo otvorené 7. 8. 2018, Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako 400-tisíc €. Zostávajúce prostriedky z tohto kola, ďalšie presunuté z iných rozpočtových položiek, ako aj uvoľnené prostriedky po nevyužitých poukážkach z predchádzajúcich kôl boli presunuté do posledného 27. kola projektu.

„Vyčlenená suma 1,5 milióna € môže byť ešte o niečo vyššia. Využiť chceme všetky prostriedky, ktoré budú k termínu kola voľné. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii viac ako 3 000 poukážok v hodnote takmer 7 miliónov € k zariadeniam, ktoré momentálne inštalujú. Ak niekto z nich vie, že vydanú poukážku nebude môcť uplatniť, mal by o jej zrušenie požiadať ešte pred otvorením posledného kola,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič zo SIEA.

K maximálnej miere využitia prostriedkov vyčlenených na pilotný projekt môžu významne prispieť aj domácnosti, ktoré sa chystajú podať žiadosť v pripravovanom kole. Keďže je to posledná šanca získať prostriedky v tomto pilotnom projekte, mali by o poukážku žiadať len tie domácnosti, ktoré sú pripravené zabezpečiť si inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania, teda pred koncom novembra 2018. „Aj vzhľadom na veľký počet poukážok v obehu je nevyhnutné, aby sa domácnosť vopred dohodla so zhotoviteľom a overila si, či bude schopný v stanovenom termíne dodať zariadenie a predložiť kompletnú žiadosť o preplatenie poukážky,“ uviedol S. Jurikovič. 

Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Doteraz bolo  preplatených 14 858 poukážok v celkovej hodnote takmer 33 miliónov €.

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk