19. 06. 2020
logo SIEA

Poukážky na kotly na biomasu získalo 300 domácností, žiadosti je možné naďalej podávať

Po otvorení zásobníkového systému v projekte Zelená domácnostiam II získalo poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu 300 domácností. Žiadosti pre kotly je možné naďalej podávať. Budúci týždeň sa otvorí registrácia žiadostí pre slnečné kolektory a pre tepelné čerpadlá.

Záujem domácností o podporu na výmenu starých neekologických kotlov na uhlie za kotly na biomasu pretrváva. Maximálny príspevok na inštaláciu moderných kotlov na drevo, štiepku alebo pelety, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, je 1500 €. Celková hodnota 300 nových poukážok, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 18. júna 2020, je  448 500 €.

„Domácnosti, ktoré poukážku získali, majú 3 mesiace na inštaláciu zariadení. Ďalších viac ako 100 domácnosti, ktorých žiadosti čakajú v zásobníku, má istotu, že ich poukážky budú vydané a môžu sa na inštaláciu pripraviť. Ak budú chcieť zmeniť zariadenie, informačný systém im to umožní až do vydania poukážky. Žiadosti je možné naďalej podávať. Tento rok plánujeme pre kotly vydať ďalšie poukážky v hodnote viac ako 750-tisíc €," uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Podávanie žiadostí pre slnečné kolektory sa otvorí v pondelok 22.6.2020 o 15.00 hod., pre tepelné čerpadlá v stredu 24.6.2020 a pre fotovoltické panely v pondelok 29.6.2020.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7 000 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk