04. 06. 2018

Pozvánka na prezentáciu obchodno-politických nástrojov EÚ v podmienkach SR

Pozývame Vás na prezentáciu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá sa uskutoční dňa 19. júna 2018 o 10:00 hod. v priestoroch MH SR na Mierovej ulici 19 v Bratislave (zasadacia miestnosť číslo 27).

Prezentácia sa bude týkať uplatňovania nasledujúcich obchodno-politických nástrojov EÚ v podmienkach SR: 

  1. Prístup na trhy tretích krajín, databáza prekážok v prístupe na trh;

  2. Colné suspenzie a colné kvóty ako nástrojov EÚ na rast konkurencieschopnosti;

  3. Nástroje na ochranu obchodu, najmä antidumpingové opatrenia.

 

Cieľom prezentácie je poskytnúť predovšetkým podnikateľským subjektom informácie o tom, ako tieto nástroje v praxi fungujú a vysvetliť konkrétne možnosti ich efektívneho využívania.

V prípade záujmu prosíme o potvrdenie účasti do 15. júna 2018 na emailovú adresu lenka.smirjakova@mhsr.sk.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk