30. 01. 2019

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na bezplatný seminár "Energeticky efektívne v budovách", ktorý sa uskutoční 6. februára 2019 v Nitre počas medzinárodného veľtrhu AQUA-THERM.

Podujatie organizuje SIEA v rámci národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré budú môcť návštevníci veľtrhu využiť. Téma seminára na 20. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky súvisí so sprísnenými legislatívnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov. Podľa nich majú novostavby  a ak je to možné aj obnovované budovy spĺňať  požiadavky na ultranízkoenergetický štandard alebo štandard budov s takmer nulovou potrebou energie. To je možné dosiahnuť kombináciou opatrení zameraných na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a využívaním moderných technických zariadení budov.

Na seminári sa bude hovoriť o novom prístupe k stavbám a najmä k možnostiam pri ich obnove, ale aj o najnovších trendoch pri aplikovaní nízkonákladových energeticky úsporných opatrení. Účastníci budú informovaní aj o základných podmienkach získania poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v novom národnom projekte Zelená domácnostiam II. Samostatná prednáška bude venovaná ďalším možnostiam podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia s dôrazom na obnovu verejných budov, ale aj ostatných výziev určených pre štátnu správu, samosprávu a súkromný sektor so zameraním na nízkouhlíkové hospodárstvo. Prezentované budú aj príklady realizovaných energeticky úsporných projektov a opatrení vo verejných budovách, ktorých výsledky môžu byť inšpiratívne.  

Seminár sa uskutoční v stredu 6. februára 2019 od 13,30 h do 16. h v konferenčných priestoroch veľtrhu v hale M3. V rovnakej hale  sa nachádza aj stánok SIEA s číslom 358, kde budú odborní konzultanti SIEA počas veľtrhu poskytovať bezplatné odborné energetické poradenstvo.

Vstup na seminár je bezplatný. Kapacita sály je obmedzená.

Seminár pripravila SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Podrobný program seminára: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-17965/pozvanka-na-seminar-energeticky-efektivne-v-budovach/

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk