02. 08. 2019

Pozvánka na semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na bezplatné semináre na tému „Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc", ktoré sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Cieľom výzvy, ktorá bola vyhlásená 1. júla 2019, je podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Podpora je poskytovaná vo výške 2 500 eur až 5 000 eur. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. V prvom kole výzvy je vyčlenených 500 000 eur a žiadosti bude možné podávať do 1. októbra 2019.

Na seminároch sa bude hovoriť nielen o formálnych náležitostiach výzvy a podmienkach poskytnutia dotácie, ale aj o tom, ako žiadosť vyplniť, čo je nevyhnutné vedieť a ako správne podať žiadosť. Účastníci budú taktiež informovaní, ako bude vykonávateľ postupovať v prípade, ak v žiadosti a jej prílohách identifikuje nezrovnalosti.

Podujatia organizuje MH SR a SIEA v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o historicky prvú výzvu s týmto zameraním.

Účasť na seminároch je nutné potvrdiť najneskôr do 7. augusta 2019 zaslaním e-mailovej správy na adresu: stanice@siea.gov.sk s uvedením textu „Informačný seminár Bratislava", „Informačný seminár Banská Bystrica" alebo „Informačný seminár Košice". Program seminárov je uvedený v pozvánkach zverejnených na stránke SIEA.

 

Termíny a miesta konania seminárov:

12. 8. 2019, 9.30 hod., Bratislava,
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava, zasadačka č. 207, 1. p.

14. 8. 2019, 10.30 hod., Banská Bystrica,
Mestský úrad, Československej armády 26, veľká sieň, 1. p.

15. 8. 2019, 10.00 hod., Košice,
Divízna budova, Námestie Maratónu mieru č. 1, zasadačka č. 310

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk