20. 02. 2018

Pozvánka na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020), ktoré sa uskutoční

dňa 28. februára 2018 o 10:00 v zasadacej miestnosti č. 27 na 1. poschodí v budove Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.

Agenda lepšej regulácie predstavuje hlavné priority reformného úsilia Slovenskej republiky v programovom období 2014 až 2020 a jej súčasťou je aj projekt popísaný v štúdii uskutočniteľnosti https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_105. Komplexná IT platforma lepšej regulácie podporí Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá sa bude reformovať na základe schválenej RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie.

 

Prílohy:

Štúdia uskutočniteľnosti      

Analýza nákladov a prínosov              

Prezentácia ŠU:  Verejné vypočutie SU Inteligentné regulácie.pdf

Výzvy a problémy vo svete regulácií:  Výzvy a problémy vo svete regulácií.pdf

 

Svoje pripomienky k Štúdii uskutočniteľnosti prosím zaznačte v tomto dotazníku do 09.03.2018 a zašlite na emailovú adresu peter.szakacs@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk