02. 08. 2023

Predkladanie investičných návrhov – plánované projekty v oblasti dekarbonizácie priemyslu a indikatívny zoznam investícií na roky 2023 - 2024

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pracuje na zbere údajov o plánovaných investíciách v oblasti dekarbonizácie priemyslu na Slovensku.  Takto identifikované projekty je možné následne podporiť v rámci výziev k niektorej zo schválených schém štátnej pomoci alebo zaradiť na indikatívny zoznam investícií, ktoré Slovenská republika v budúcnosti zamýšľa podporiť z prostriedkov Modernizačného fondu.

V súčasnosti je schválená schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu (predpokladaná celková výška je 750 000 000 EUR na obdobie rokov 2022 – 2030), ktorá je zacielená na podporu opatrení na dekarbonizáciu a energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú využívanie tuhých fosílnych palív, čo povedie k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, postupnému vyraďovaniu fosílnych palív, lepšej energetickej účinnosti, ako aj spravodlivému prechodu v regiónoch závislých od uhlíka.

Aktuálne platný Indikatívny zoznam investičných návrhov je k dispozícii  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR (tu: https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/ets/indikativny-zoznam-projektov_na-stranku_01122022.pdf).

V súvislosti so zberom  údajov o plánovaných investíciách v oblasti dekarbonizácie priemyslu, ako aj prípravou indikatívneho zoznamu investícií si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie informácií o projektoch presahujúcich 1 mil. eur najneskôr do 21. augusta  na e-mailové adresy:  zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk a monika.ravaszova@mhsr.sk.

Formulár pre zaslanie investičných návrhov

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk