11. 08. 2020

Prieskum o obchodnom dialógu s občianskou spoločnosťou

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obchod (DG TRADE) zisťuje skúsenosti a mieru poznania o dialógu a spolupráci riaditeľstva s občianskou spoločnosťou. Cieľom dialógu je transparentná diskusia o vývoji obchodnej politiky únie, a to prostredníctvom osobných a on-line stretnutí medzi pracovníkmi Generálneho riaditeľstva pre obchod a organizáciami občianskej spoločnosti.

Obchodné asociácie a združenia, mimovládne organizácie a akademická verejnosť môžu vyjadriť svoj názor prostredníctvom anonymného prieskumu,ktorý je zverejnený na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CivilSociety_CSDMembers. Zverejnený je aj v slovenčine a zapojiť sa do neho je možné do 28. augusta 2020.

Výsledkom tejto aktivity bude štúdia, ktorá by mala dať odpovede o primeranosti súčasného dialógu s občianskou spoločnosťou a zároveň by mala pomôcť lepšie porozumieť dialógom s občianskou spoločnosťou v jednotlivých členských štátoch.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk