20. 03. 2019

Pripomienkovanie druhej fázy projektu týkajúceho sa lepšej regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné pripomienkovanie v rámci prípravy 2. fázy projektu podľa schválenej štúdie uskutočniteľnosti Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020). Prípadné pripomienky uveďte do priloženého súboru Excel najneskôr do 27. marca 2019 do 16:00 a zašlite na emailové adresy: peter.szakacs@mhsr.sk  a  vlasta.brunova@mhsr.sk.

Agenda lepšej regulácie patrí k hlavným prioritám  reformného úsilia Slovenskej republiky v programovom období 2014 až 2020 a jej súčasťou je aj projekt, rozdelený na tri fázy implementácie, popísaný v priloženej štúdii uskutočniteľnosti. Komplexná IT platforma lepšej regulácie podporí Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá sa bude reformovať na základe schválenej RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie."

Dokumenty na stiahnutie:

1.    Štúdia uskutočniteľnosti         

2.    Analýza nákladov a prínosov 2. fázy projektu   

3.    Prezentácia 2. fázy projektu       

 4.   Formulár na pripomienky    

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk