31. 03. 2023

Prípravy na spoločný nákup plynu v EÚ vrcholia

Poskytovateľ služby AggregateEU v spolupráci s Európskou komisiou (EK) začal registráciu do AggregateEU a čoskoro začne fáza agregácie dopytu. 

Na podporu všetkých spoločností, ktoré sa chcú zúčastniť na spoločnom nákupe plynu cez AggregateEU, a najmä koncových spotrebiteľov, organizuje EK stretnutie na regionálnej úrovni s cieľom poskytnúť aktuálne informácie o AggregateEU a podrobné informácie o ďalších službách popri AggregateEU – t. j. o modeloch centrálny nákupca a agent pre služby.

Stretnutie sa uskutoční 13. apríla 2023 na online platforme WebEx. V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte do 5. apríla 2023 tento formulár.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk