11. 06. 2020

Projekty Interreg Europe môžu pomôcť regiónom

Projekty Interreg Europe prispievajú ku vzniku inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy v súlade so stratégiou Európa 2020. Prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe pri vývoji a realizácii lepších politík. Regionálne a miestne verejné orgány si vymieňajú svoje skúsenosti a vzájomne sa inšpirujú novými nápadmi v 258 projektoch medziregionálnej spolupráce. Vytvorilo sa už viac ako 600 regionálnych akčných plánov a zlepšilo viac ako 300 verejných politík a stratégií. Na nové nápady, ktoré zlepšia život v týchto komunitách, je už vyčlenených 426 miliónov eur.

Vhodnou možnosťou na získanie informácií o programe bolo podujatie „Europe, let's cooperate 2020!“. Ponúklo výsledky medziregionálnej spolupráce projektov Interreg Europe spolu s inšpiratívnymi riešeniami, aj na aktuálne otázky riešenia krízy COVID-19 a regionálneho rozvoja. Interreg Europe spája ľudí, aby našli inovatívne a udržateľné riešenia. Niektoré z nich je si možné pozrieť prostredníctvom videoprezentácie.

Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/eu-a-fondy/europska-uzemna-spolupraca/interreg-europe-2014-2020.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk