07. 06. 2019

Prvé rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v roku 2019

Prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutoční v stredu 12. júna 2019 o 14.00 hod. na Ministerstve hospodárstva SR. Rokovanie Rady budú viesť  jej predsedovia – minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  Miroslav Lajčák.

Na rokovaní  Rady budú jej členovia diskutovať o plnení opatrení na podporu implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov  Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020, o odporúčaniach Peer Review OECD pre zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce a o predsedníctve SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni.

Hlavnou úlohou Rady vlády SR na podporu exportu a investícií je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.

Rokovania Rady sú verejné. Podmienkou účasti je registrácia do 10. júna  2019 do 12.00 hod. na emailovej adrese rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. na tlac@mzv.sk(novinári).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk