07. 04. 2020

Puncový úrad obnovil poskytovanie služieb

Puncový úrad, ktorý spadá do pôsobnosti MH SR, obnovil vo svojich pobočkách poskytovanie služieb. Poskytované sú v obmedzenom režime a za prísnych hygienických opatrení. Puncový úrad ako orgánu štátnej správy vykonáva činnosť vyplývajúcu zo zákona o  puncovníctve a skúšaní drahých kovov.

Viac informácii je zverejnených na https://www.puncovyurad.sk/?nazov=aktuality&news_id=57
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk