03. 11. 2020

SIEA navyšuje čerpanie kreatívnych voucherov

Aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa rozhodla podporiť malých a stredných podnikateľov z kreatívnych odvetví. Záujem o kreatívne vouchere je naozaj veľký. Aktuálne kapacity vyhlásenej výzvy zo dňa 23. júla 2020 už boli vyčerpané. Stále však máme množstvo záujemcov, ktorí sú registrovaní v zásobníku žiadostí o KV. Preto sa SIEA rozhodla, že nebude vyhlasovať nové výzvy, ktoré by vyžadovali opäť administratívnu záťaž pre žiadateľov. Namiesto toho, rozšírila finančné zdroje v súčasných výzvach. „Chceme maximálne zefektívniť a urýchliť možnosť čerpania finančnej podpory poskytovanej prostredníctvom kreatívnych voucherov, preto nevyhlasujeme nové výzvy, ale navyšujeme aktuálne. Takto sme schopní navýšiť počet uspokojených záujemcov až na dvojnásobok. Aby sme tak pomohli zmierniť dopady spôsobené v dôsledku ochorenia COVID-19 na podnikateľov,“ uviedol Peter Blaškovitš generálny riaditeľ SIEA.  

Konkrétne Výzvy KV 2020, ktorých sa navýšenie finančnej alokácie týka a samotné prerozdelenie finančných zdrojov upravujú vydané Usmernenia č.01. Podrobné zmeny a všetky informácie sú uvedené v usmerneniach k dotknutým výzvam, ktoré nájdete na stránke projektu www.vytvor.me, Aktuálne výzvy. V prípade záujmu o ďalšie informácie je možné kontaktovať konzultačné centrá národného projektu, ktoré nájdete na https://www.vytvor.me/kontakt. Podpora vo forme kreratívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk