09. 11. 2021

SIEA predlžuje platnosť poukážok z troch na päť mesiacov

Poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydávané od augusta tohto roku budú mať platnosť päť mesiacov. Slovenská inovačná a energetická agentúra predlžuje ich platnosť o dva mesiace, aby domácnosti získali viac času na zabezpečenie inštalácií. „Vychádzame v ústrety výrobcom zariadení a zhotoviteľom, ktorí zabezpečujú inštalácie, pretože mnohí z podnikateľov avizujú predlžovanie dodacích lehôt. Dôvodom je globálny nedostatok surovín a komponentov, ktorý zasiahol aj tento sektor. Predĺženie platnosti poukážok pomôže aj domácnostiam a firmám, ktoré sa obávajú, že nestihnú zariadenia nainštalovať v stanovenom termíne pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID 19,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zmena platnosti z troch na päť mesiacov sa podľa aktualizovaných osobitných podmienok projektu zverejnených 5. 11. 2021 týka platných poukážok, ku ktorým zatiaľ neboli doručené žiadosti o preplatenie, aj ďalších poukážok, ktoré budú vydané do konca roka. Lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. „Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne v čo možno najkratších lehotách, preto v  prípade, že sú zariadenia už nainštalované, uvítame, ak zhotovitelia pošlú podklady k žiadosti o preplatenie čím skôr. Zrýchli sa tak proces vydávania nových poukážok, pretože budeme môcť uvoľniť ďalšie prostriedky pre domácnosti, ktorých žiadosti máme v zásobníkoch. Aktuálne v zásobníkoch evidujeme vyše 2 500 podaných žiadostí,“ zdôraznil P. Blaškovitš.

Celkovo bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených viac ako 15 600 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk