22. 02. 2021

SIEA predsedá v roku 2021 medzinárodnej organizácii TAFTIE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preberá tento rok vedenie organizácie TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies). TAFTIE združuje inštitúcie podporujúce inovácie a aktuálne má 32 členov z 28 európskych krajín. Slovensko jej predsedá po prvýkrát v histórii. Prvé podujatie zamerané na úlohu miest pri rozvoji inovácií sa začína už 24. februára.

Jednotlivé aktivity, ktoré SIEA organizuje počas predsedníctva TAFTIE v roku 2021, majú spoločnú myšlienku. Leitmotívom a nosnou témou sú Inovácie pre udržateľnú budúcnosť. Prvé februárové podujatie bude riešiť úlohu miest pri rozvoji inovácií, podporu štátu i témy Smart City. „Vďaka tomu, že sme si mohli témy nášho predsedníctva nastaviť, môžeme ovplyvniť svetové inovačné organizácie,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. 

Ďalšie podujatie v apríli sa zameria na umelú inteligenciu a robotiku, ktoré sú na Slovensku už v značnej miere využívané vo všetkých väčších firmách. Následne bude téma udržateľnosti našej planéty pre ďalšie generácie. Práve inovácie by mali byť odpoveďou na otázku, ako to dosiahnuť. Posledným podujatím na Slovensku bude expertný seminár venovaný networkingu. „Vzájomná spolupráca medzi univerzitami, firmami, štátom ale aj v rámci EÚ je pri vytváraní a uplatnení inovácií kľúčová,“ dopĺňa Peter Blaškovitš. Posledná téma sa bude venovať zdravotníckym inováciám a hodnoteniu pandémie s viac ako ročným odstupom. Toto podujatie je plánované v Bruseli.

Víziou TAFTIE je podieľať sa dlhodobo na budovaní inovačného ekosystému v jednotlivých krajinách. Organizácia vznikla v roku 1992 a nemá permanentné vedenie. Funguje na rotačnom princípe a pre rok 2021 jej predsedá práve SIEA.Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk