19. 07. 2021

SIEA v novej výzve rozdelí 44 miliónov eur na obnovu verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v končiacom programovom období vyhlásila  výzvu so  zameraním  na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vrátane škôl.  Suma 44 miliónov € je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie. „Do tejto výzvy sme  realokovali   všetky  aktuálne možné voľné prostriedky. Čo je pre žiadateľov pozitívna správa, podmienky sme maximálne zjednodušili, aby bolo možné pomoc využiť čo najefektívnejšie a bez zbytočnej administratívy,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 44 miliónov €.  Výzva je vyhlásená a termín prvého hodnotiaceho kola je 29. októbra 2021, nasledujúce kolo bude uzatvorené 30. novembra 2021.Základným cieľom podpory je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov nad rámec platných minimálnych požiadaviek, pričom je možné využiť aj obnoviteľné zdroje energie. Obnovené budovy musia byť skolaudované do konca roku 2023. „Výška podpory  je podobne ako v minulosti v rozsahu od 95 až do 100 % v závislosti od toho, či projekt predkladá samospráva alebo štátna organizácia. Predpokladám, že pomoc by mohlo využiť približne sto projektov,“ spresnil P. Blaškovitš.

Výzva OPKŽP-PO4-SC431-2021-68 je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. V minulosti SIEA ukončila tri výzvy s podobným zameraním. Doteraz bolo obnovených  770 budov, pričom sa použilo 328 miliónov € z európskych zdrojov, ďalšie projekty sa dokončujú.

68. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2021-68 - SIEA

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk