15. 10. 2021

SIEA vyhlásila jesenné kolo výziev ku kreatívnym voucherom pre podnikateľov

Malí a strední podnikatelia budú opäť môcť požiadať o kreatívny voucher a využiť ho na svoje projekty v troch odvetviach: dizajn, reklama a marketing, IKT – programovanie. Jesenné kolo Výziev 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 15. 10. 2021. Kreatívny voucher je určený pre podnikateľov, ktorí spĺňajú definíciu malých a stredných podnikov a podmienky národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu. Výška finančnej pomoci, ktorú je možné získať prostredníctvom kreatívneho vouchera môže byť v rozpätí od 1 000 € do 4 300 €, až do výšky maximálne 50 % nákladov. „Finančnú pomoc opäť smerujeme na skutočné potreby slovenských malých a stredných podnikateľov. Zároveň sme čo najviac zjednodušili a zrýchlili procesy spracovania žiadostí,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.  

Do jesenných Výziev 2021 sa podnikatelia môžu registrovať od štvrtku 21.10.2021 od 12:00 h. Registrácia bude uzatvorená po dosiahnutí počtu dostupných voucherov pre konkrétnu Výzvu a naplnení limitu zásobníka. Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych Výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy | Vytvor.me  

Potenciálnych dodávateľov služieb pre svoj projekt si môžu podnikatelia vybrať z rozsiahlej Galérie realizátorov, ktorá je najväčšou galériou kreatívcov na Slovensku. Potenciálni dodávatelia, ktorí zatiaľ nie sú súčasťou Galérie realizátorov, musia byť zapísaní do Galérie realizátorov do konca platnosti kreatívneho vouchera. Záujemcom o kreatívne vouchere SIEA odporúča absolvovať  konzultáciu, v rámci ktorej získajú informácie  o podmienkach a nevyhnutných procesoch od podania žiadosti o kreatívny voucher až po podanie žiadosti o jeho preplatenie. Konzultácie poskytujú telefonickou a online formou pracovníci konzultačných centier SIEA v Bratislave a Košiciach. Na konzultáciu sa podnikatelia môžu zaregistrovať cez formulár zverejnený na Konzultácie KC (vytvor.me)  

Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk