29. 12. 2021

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na dvojdňové energetické konferencie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila  verejné obstarávanie na technicko-organizačné  zabezpečenie podujatí – dvojdňových konferencií s cieľom zvyšovania informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva. Financované budú z európskych zdrojov a primárne budú orientované na odbornú verejnosť. Lehota na predkladanie ponúk  je 26. 1. 2022 o 10.00 h. V rámci verejného obstarávania SIEA požaduje od uchádzača, aby kompletne zabezpečil realizáciu dvojdňových odborných konferencií v rôznych krajoch Slovenska. Celkovo by ich malo byť deväť a mali by sa uskutočniť do 31. októbra 2023. 

„Slovenská inovačná a energetická agentúra je známa svojou tradíciou vysokoodborných konferencií zameraných na efektívne využívanie energie a inovácie. Radi by sme v nej ďalej pokračovali a prinášali odborníkom najnovšie trendy v energetike, príklady úspešných projektov z praxe, predstavovali im dostupné technológie a možnosti ako znižovať spotrebu energie vo všetkých sektoroch hospodárstva. Súčasťou dvojdňových konferencií bude aj prezentácia vodíkových technológií, a to najmä v podobe vodíkových osobných automobilov. Našou úlohou je tiež oboznamovať špecialistov s oprávnením na podnikanie v energetike s príslušnou legislatívou a jej zmenami, čo tiež býva témou našich konferencií. Preto veríme, že sa nám pomocou verejného obstarávania podarí vysúťažiť subjekt, ktorý nám pomôže zrealizovať moderné, zmysluplné a informačne nabité odborné konferencie,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.  

Keďže verejné obstarávanie na technicko-organizačné zabezpečenie dvojdňových konferencií SIEA vyhlásila medzi sviatkami, navyše v čase pandemickej situácie covid-19, termín na predkladanie ponúk to berie do úvahy a lehota je tak predĺžená až do 26. januára 2022. Dvojdňové konferencie sú súčasťou realizácie národného projektu „Žiť energiou“, financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Verejné obstarávanie zákazky „Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie“ bude realizované v súlade s § 112 v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, čiže ide o podlimitnú zákazku podľa Prílohy č. 1. Všetky podrobnosti a súťažné podklady sú záujemcom k dispozícii na profile verejného obstarávateľa na  a zároveň aj na webovom sídle.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk