10. 05. 2018

Slovenská republika obhájila hodnotenie dvoch biocídne účinných látok na pôde Európskej chemickej agentúry

Výbor pre biocídne výrobky (BPC) Európskej chemickej agentúry (ECHA) podporil schválenie dvoch účinných látok, u ktorých bolo hodnotenie vykonané slovenským príslušným orgánom pre biocídy – Centrom pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Sú to biocídne účinné látky určené na dezinfekčné účely: 

  • Aktívny chlór generovaný z chloridu sodného elektrolýzou (pre typy výrobkov 1–5);

  • Aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (pre typy výrobkov 1–5).

Zasadanie  výboru BPC  sa uskutočnilo 25. a 26. apríla 2018. Stanoviská výboru budú v blízkej budúcnosti dostupné na internetovej stránke ECHA. Na základe stanovísk vydá Európska komisia vykonávacie nariadenia o schválení uvedených účinných látok s dosahom na celoeurópsky trh s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi tieto účinné látky. Proces schvaľovania biocídne účinných látok sa uskutočňuje v rámci programu preskúmania existujúcich účinných látok (podľa Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1062/2014), ktorého sa zúčastňujú všetky členské štáty Európskej únie.

Viac informácií:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk