29. 11. 2019

Slovensko ukončilo vnútroštátny schvaľovací proces obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA)

Slovenská republika dňa 28. novembra 2019 odovzdala Generálnemu sekretariátu Rady ako depozitárovi dohody CETA notifikáciu o ukončení vnútroštátnych ratifikačných postupov. Slovensko tak ukončilo všetky postupy potrebné pre nadobudnutie platnosti dohody. Ratifikačná listina bola podpísaná prezidentkou SR dňa 12. novembra 2019. Údaj o notifikácii vo vzťahu k SR je vyznačený v tabuľke databázy Treaty Office Generálneho sekretariátu Rady na stránke https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017 

Dohoda CETA prináša uľahčenie obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér. Pre Slovensko ako otvorenú ekonomiku bude mať zmluva pozitívny vplyv. Dohoda CETA je jedným z nástrojov na posilnenie obchodných väzieb medzi oboma krajinami a na podporu vzájomnej obchodnej výmeny SR - Kanada, ktorá sa za posledných šesť rokov takmer zdvojnásobila.  

 

MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk