27. 10. 2021

Vodíkové workshopy na EXPO Dubaj

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravuje počas medzinárodnej výstavy EXPO v Dubaji sériu workshopov o možnostiach využitia vodíka a vodíkových technológií v blízkej budúcnosti. Workshopy sa uskutočnia v rámci troch tematických týždňov. „Séria odborných workshopov je jedinečnou príležitosťou informovať na medzinárodnom fóre o vodíkovej stratégii Slovenska, doterajších výsledkoch a ďalších plánovaných aktivitách, ktoré nám pomôžu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš. 

Prvý z vodíkových workshopov na EXPO, ktorý sa uskutoční 3. novembra 2021, otvorí európsky komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Počas podujatia budú prezentované najdôležitejšie plány, ale aj konkrétne projekty.  

Diskutovať sa bude o procese dekarbonizácie v plynárenskom a potrubnom priemysle, tiež o výzvach súvisiacich s výrobou vodíka s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Zástupcovia Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) predstavia súčasný vodíkový ekosystém a reprezentanti Košického samosprávneho kraja budú hovoriť o transformácii regiónu orientovaného na fosílne palivá na oblasť využívajúcu obnoviteľné zdroje energie a vodík. Samostatný blok bude venovaný infraštruktúrnym projektom v doprave v stredoeurópskom regióne. Po ukončení programu z EXPO bude podujatie pokračovať online diskusiou, počas ktorej budú predstavené projekty z Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na záver budú prezentované informácie o aktuálnom stave prípravy Akčného plánu vodíka a možnostiach financovania vodíkových projektov z Plánu obnovy. 

Vodíkový workshop na EXPO bude možné 3. novembra 2021 sledovať aj online od 8.00 hod. stredoeurópskeho času. Prenos zabezpečuje Národná vodíková asociácia Slovenska. Registrácia na podujatie je bezplatná. Program a registračný formulár je k dispozícii na stránke nvas.sk. EXPO časť workshopu bude v anglickom jazyku s možnosťou využiť simultánny preklad. Ďalšie dva vodíkové workshopy sa uskutočnia v nasledujúcom roku. Druhý bude súčasťou tematického týždňa venovaného cestovaniu a prepájaniu (9. – 15. januára 2022). Tretí vodíkový workshop sa bude konať počas slovenského národného týždňa (24. – 28. januára 2022).

 

SIEA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk