14. 12. 2018

Výsledky prvého kola v rámci "Schémy minimálnej podpory zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji"

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji. 

P.č.

Názov spoločnosti

Identifikácia príjemcu pomoci IČO

Suma požadovanej dotácie
(eur)

Vyjadrenie

Odôvodnenie

1.

SLOVNAFT, a.s.

31 322 832

200 000,00 €

schválená

 

2.

Bratislavská teplárenská, a.s.

35 823 542

166 538,88 €

neschválená

 

 

Vyhlásenie/uzatvorenie výzvy dňa: 3.10.2018 / 31.10.2018

Dotácia bude poskytnutá v rámci Schémy minimálnej pomoci na podporu  zvyšovania energetickej efektívnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis), Schéma DM - 15/2018. Žiadosti boli posúdené dňa 5.12.2018.

Zverejnené podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, Výzva na predkladanie žiadostí.

Viac sa dočítate TU.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk