18. 10. 2019

Výzva Inovačného fondu n. f. na predkladanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií

Inovačný fond n. f. vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

Žiadatelia, fyzické alebo  právnické osoby - podnikatelia so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu predkladať žiadosti do 15. novembra 2019 na adresu:

Inovačný fond n. f.
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Bližšie informácie nájdete na https://www.inovacnyfond.sk/vyzva-fondu/

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk