21. 12. 2020

Výzva IPCEI predĺžená, stále hľadáme ambiciózne projekty v oblasti vodíkových technológií

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) posúva uzávierku výzvy pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií až na 21. január 2021. Ambiciózne projekty, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie, tak budú mať 21 dní navyše na zapojenie sa do výzvy IPCEI.

„Výzvu IPCEI v oblasti vodíkových technológií pre projekty, ktoré prekonávajú súčasné najvyspelejšie riešenia, sme pôvodne vyhlásili s uzávierkou 31. decembra 2020. Avšak na základe posúdenia celospoločenskej situácie s výrazne obmedzenou mobilitou a po preskúmaní všetkých potrebných procesných úkonov s cieľom ich zefektívnenia sa SIEA rozhodla poskytnúť dodatočných 21 dní na prípravu projektových zámerov. Projekty tak možno prihlasovať do výzvy IPCEI až do 21. januára 2021 do 15. hodiny. Aj takto chceme pomôcť slovenským spoločnostiam v súčasnej komplikovanej dobe a zabezpečiť tak dostatok času na predloženie kvalitných projektov,“ povedal Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA, ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií. Ako je už známe, projekty bude následne posudzovať Európska komisia a vyberie tie, ktoré podporí.

P. Blaškovitš opäť pripomenul, že vyhlásenie výzvy IPCEI (z anglického Important Projects of Common European Interest – Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu) v oblasti vodíkových technológií je ďalším krokom k naplneniu novej produktovej stratégie SIEA, v ktorej majú vodíkové technológie prioritu, či už z pohľadu výroby alebo uchovávania energie. „Verím, že v Slovenskej republike máme dostatok spoločností, ktoré chcú byť súčasťou ambicióznych inovácií, a že tieto firmy využijú možnosť zúčastniť sa strategických projektov, ktoré súvisia s implementáciou vodíkových technológií v rozličných oblastiach. Už teraz sa tešíme na to, ako sa vďaka IPCEI aj projekty zo Slovenska stanú ekonomicky životaschopnými a prinesú prospech všetkým členským štátom Európskej únie,“ zdôraznil P. Blaškovitš.

Všetky dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a  o pripravovanom národnom výbere projektov nájdete na webovom sídle SIEA.

 

SIEA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk