01. 07. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis, DM – 6/2019), vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Cieľom je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Oprávnení žiadatelia v rámci tejto výzvy sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Dátum uzavretia výzvy je 1. október 2019.

Prílohy:

Výzva na predkladanie žiadostí v roku 2019

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie

Zákon č. 71_2013 Z.z. o poskytovaní dotácií

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie (pdf)

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie (doc)

Poskytnutie informacií o dotknutej osobe

Schéma-DM-6-2019

Štatút komisie MH SR

 

Výzva je zverejnená aj na https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk