27. 11. 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu do 15. januára 2018

Inovačný fond vyhlasuje súťaž na predkladanie projektov:

  • na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s pridanou hodnotou
  • na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Žiadatelia, fyzické alebo  právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu predkladať žiadosti do 15. januára 2018 na adresu Inovačný fond n. f., Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212.

Bližšie informácie na adrese:

http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/inovacny-fond

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk