09. 03. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Vážené obchodné spoločnosti,

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci nezáväzného prieskumu trhu v súvislosti s plánovaným nákupom respirátorov.

Máme záujem o nákup respirátorov s filtrom, ktoré spĺňajú oficiálne stanovené kritériá na prevenciu proti ochoreniu COVID-19 (koronavírus), v počte najmenej 3 000 ks (slovom: „tritisíc kusov“), s lehotou dodania najneskôr do dňa 16.03.2020.

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie cenovej ponuky a detailnej špecifikácie konkrétnych respirátorov s účinným filtrom, ktoré by Vaša obchodná spoločnosť bola spôsobilá dodať vo vyššie uvedenom termíne.

O zaslanie vyššie požadovaného prosíme najneskôr do dňa 10.03.2020, do 10:00 hod, a to na adresu: cenoveponuky3@mhsr.sk.

 

Ďakujeme.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk