12. 03. 2019

Výzva na predloženie návrhov k pripravovanej dohode medzi EÚ a USA o spolupráci v oblasti technickej regulácie

V nadväznosti na spoločné vyhlásenie predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera a prezidenta USA Donalda Trumpa z ich stretnutia dňa 25. 07. 2018 vo Washingtone k riešeniu krízy vo vzájomných obchodných vzťahoch sa začala príprava dohody medzi Európskou úniou a USA o spolupráci v oblasti technickej regulácie. Cieľom dohody má byť uľahčovanie posudzovania zhody technických noriem, uznávanie certifikátov vystavených národnými regulačnými orgánmi vo vybraných sektoroch, zjednocovanie niektorých technických štandardov a spolupráca vo vybraných odvetviach technickej regulácie. 

V tejto súvislosti Európska komisia zverejnila výzvu na predloženie návrhov určenú pre všetky dotknuté subjekty, najmä podnikateľov, obchodné komory, spotrebiteľské organizácie, mimovládne organizácie, inštitúcie pre posudzovanie zhody, štandardizačné úrady. Návrhy je možné predložiť Európskej komisii aj v slovenskom jazyku do 24. 04. 2019.  Výzva sa nachádza na  stránke EK: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157722.htm.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk