15. 04. 2019

Výzva na zasielanie podnetov do IV. antibyrokratického balíčka opatrení

Ministerstvo hospodárstva SR začalo prípravu štvrtého balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.

 

Predloženie štvrtého balíčka na rokovanie vlády SR predpokladáme v priebehu roka 2019.

 

Do štvrtého antibyrokratického balíčka môžete prispieť aj Vy svojimi podnetmi prostredníctvom nasledujúceho formulára.

 

Vyplnený formulár následne pošlite na opatrenia@mhsr.sk.  

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk