31. 01. 2017

Workshop REACH 2018 pre malé a stredné podniky (MSP) – registrujte úspešne svoje chemické látky

Európska chemická agentúra (ECHA) v spolupráci s Európskou asociáciou remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME) organizujú workshop REACH 2018, ktorý sa uskutoční vo Viedni v dňoch 9. a 10. marca 2017.

 

Cieľom workshopu je poskytnúť MSP zo strednej a východnej Európy praktické rady týkajúce sa povinnosti registrácie pre chemické látky podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH). Je to príležitosť pre podnikateľov na získanie komplexných informácií či diskusiu konkrétnych problémov, najmä v súvislosti s blížiacim sa registračným termínom v máji 2018.

 

Jazyk workshopu je z praktických dôvodov angličtina. Workshop bude pozostávať z prednášok o kľúčových témach týkajúcich sa registrácie, ako aj z individuálnych poradenských sekcií, v rámci ktorých budú môcť podniky diskutovať o ich špecifickej situácii s odborníkmi. Ministerstvo hospodárstva SR poskytne na tento účel národných odborníkov, čím umožní slovenským MSP absolvovať poradenstvo v slovenskom jazyku.

 

Účasť na workshope je bez poplatkov. Ubytovanie a cestovné náklady si účastníci hradia sami. Viac informácií a pokyny k registrácii nájdete na oficiálnej stránke workshopu www.reach2018.at

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk