6.2.13 Rozvoj a zvýšenie prepravnej kapacity medzi Slovenskom a Maďarskom

V marci 2020 bol projekt zaradený na štvrtý zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) EÚ. Realizátorom projektu je maďarská spoločnosť FGSZ Ltd.

Cieľom projektu je:

  • skrátenie času pri zmene smeru toku,
  • rozvoj prepravnej kapacity v oboch  smeroch z prerušiteľnej kapacity na neprerušiteľnú (pevnú) kapacitu, zvýšenie výstupnej prepravnej kapacity o 102 GWh/deň v smere z Maďarska na Slovensko
  • a vylepšenie vstupnej prepravnej kapacity o 26 GWh /deň v smere zo Slovenska do Maďarska v Balassagyarmat s pridaním výkonu na kompresorovej stanici Szada.

Rovnaká úroveň prepravnej kapacity bude k dispozícii v oboch smeroch na prepojení Slovensko-Maďarsko.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk