Poučenie žiadateľov o dotáciu/NFP

Za účelom predchádzania korupcie v procese poskytovania a čerpania dotácie/nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Úrad vlády Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácie/NFP, v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky, vydal  upozornenie pre žiadateľa o dotáciu/NFP.

 

Poučenie žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk