Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

Partneri siete AFCOS (Koordinačný útvar pre boj proti podvodom; angl. Anti-fraud coordination service) zverejnili dňa 30. apríla 2015 na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

 

 

  Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti OFZ EÚ za rok 2014 (DOCX 248 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk