Sekretariát IDMV

Sekretariát IDMV- Odbor programových a podporných činností ŠF
 
Ing. Katarína Kurucová
Sekcia podporných programov
Odbor posudzovania a implementácie projektov
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
tel: +421 2 48 54 1211
e-mail: katarina.kurucova@mhsr.sk
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk