Službyt, s.r.o.

Pri príležitosti výročného stretnutia zástupcov Európskej komisie s Centrálnym koordinačným orgánom, riadiacimi orgánmi operačných programov a koordinátormi horizontálnych priorít navštívila Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v dňoch 9. a 10. 12. 2010 Cvetana Jočeva z odboru hodnotenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu politiku.

Počas návštevy jej bol predstavený jeden z prvých ukončených projektov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, projekt spoločnosti Službyt, s. r. o. na rekonštrukciu výhrevne na biomasu v meste Senica. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu vo forme nenávratnej finančnej pomoci vo výške 1,15 mil. Eur. Realizáciou projektu bolo celkovo inštalovaných 8 MW výkonu na báze obnoviteľných zdrojov na ohrev teplej úžitkovej vody a dodávky tepla pre domácnosti, školy, mestský úrad a ostatné inštitúcie mesta.

Vďaka prostriedkom Európskej únie tak môžu obyvatelia mesta Senica súčasne využívať výhody novej výhrevne ako cenovú stabilizáciu dodávok vďaka nižším nákladom na biomasu, čistejšie ovzdušie pri minimálnej produkcii skleníkových plynov a bezpečnosť dodávok vďaka diverzifikácii palivových zdrojov.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk