Zoznam úspešne zrealizovaných projektov

Informačné listy zrealizovaných projektov:

Prijímateľ:   4 SPORT, s.r.o. 

Prijímateľ:   BELMONKLIMA, s.r.o. 

Prijímateľ:   Tesgal-Holzaphel, s.r.o. 

Prijímateľ:   František Záruba - ELZAR 

Prijímateľ:   EZEX, s.r.o. 

Prijímateľ:   Glass LPS, s.r.o. 

Prijímateľ:   HAKO, a.s. 

Prijímateľ:   BOTO, spol. s r.o. 

Prijímateľ:   Ing. Ivan Bulík 

Prijímateľ:   kontakt M, s.r.o. 

Prijímateľ:   Grafobal Slovakia, a.s. 

Prijímateľ:   MARKOB, spol. s r.o. 

Prijímateľ:   Herb – Pharma SK, s.r.o. 

Prijímateľ:   LL real invest, s.r.o. 

Prijímateľ:   Pienspol travel, s.r.o. 

Prijímateľ:   Slovpol Exim, spol. s r.o. 

Prijímateľ:   MEDITERRAN SLOVAKIA, s.r.o. 

Prijímateľ:   FOL-KONTAKT, s.r.o. 

Prijímateľ:   OCEAN TOUR, s.r.o. 

Prijímateľ:   WEBIS, s.r.o. 

Prijímateľ:   QUADRIQ, a.s. 

Prijímateľ:   HYDREX, s.r.o. 

Prijímateľ:   Ing. Babič- STOLÁRSTVO 

Prijímateľ:   SEC, s.r.o. 

Prijímateľ:   KODRETA – furniture, s.r.o. 

Prijímateľ:   Ing. Jozef Mintál – Mintál Interiér 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk