EUROKOMPAS - publikácie

PUBLIKÁCIE Centrálneho koordinačného orgánu

Časopis Eurokompas prináša komplexné a prehľadné informácie z oblasti štrukturálnych fondov.

 

Všetky publikované vydania sú dostupné na uvedenej adrese: http://www.nsrr.sk/dokumenty/publikacie-cko/

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk