Harmonogram výziev na rok 2009

 

(Plánovaný) dátum vyhlásenia výzvy

Opatrenie OP KaHR

Alokácia v €

4. 5. 2009

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

15 000 000

25. 5. 2009

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

4 000 000

15. 6. 2009

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

25 000 000

20. 7. 2009

3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

24 500 000

3. 8. 2009

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

124 905 887

3. 9. 2009

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)

15 000 000

12. 10. 2009

1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Budovanie „hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov

50 000 000

26. 10. 2009

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

57 000 000

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk